מחשבוני פנסיות

קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי
גובה קצבת הזקנה מביטוח לאומי בגיל הפרישה
גובה הקצבה ישתנה בהתאם לזכאות לפנסיית זקנה של בן/ת זוג, הכנסות קיימות עד גיל 70 ולוותק עבודה בין היתר
קישור לביטוח לאומי
פנסית הזקנה מקרן הפנסיה שלי
הערכת פנסיית זקנה מקרן פנסייה חדשה בגיל הפרישה
לפנסיה מדוייקת אנא פנו לסוכן הביטוח
לפנסיה מדוייקת אנא פנו לסוכן הביטוח
לחיות מהון צבור
המשיכות החודשיות הקבועות שניתן יהיה לבצע מתוך סכום הון מסויים
שנים
%
משיכה חודשית מהיום
סכום ההון הנדרש שיאפשר משיכה קבועה כל חודש מהיום לתקופת זמן מסויימת
שנים
%
תכנון משיכה מגיל פרישה
ההון הנדרש ליצירת משיכה חודשית קבועה בגיל הפרישה
%
התפתחות הקופה לאורך השנים
גיל חסכון בקופה
התפתחות הקופה לאורך השנים
גיל חסכון בקופה
עד מתי אחייה
הערכת הגיל הממוצע לתוחלת חיים
*מבוסס לוחות תמותה של הלמ"ס לאוכלוסיה יהודית
גיל פרישה
פנסיה תקציבית
הערכה של הפנסיה התקציבית
%
%
*ללא תוספות שנתיות כגון: ביגוד, הבראה, מענק יובל וכו'...
**חישוב פנסיה תקציבית לעיל הינו כללי. קיימים מספר כללים חריגים בהתאם לסוג המעסיק. לחישוב המדוייק יש להתיחס לחוק שירות המדינה:
חוק שירות המדינה סימולטור פרישה לעובדי מדינה בפנסיה תקציבית
פנסיה תקציבית
לקבל פנסיה היום או בעתיד?
מבצעה היוון לערך נוכחי של פנסיות צפויות לפי הערכות תוחלת חיים
%
*לקבלת הערכה לתוחלת החיים ניתן להעיזר במחשבון תוחלת חיים
איזה פטור עדיף
עורך השוואה בין מסלולי הפטורים הנתונים: על הפיצויים או על הפנסיה
%
*לקבלת הערכה לתוחלת החיים ניתן להעיזר במחשבון תוחלת חיים

מחשבוני פרישה

דמי אבטלה
דמי האבטלה אליהם אתם זכאים בהתבסס על השכר הממוצע שהרווחתם ב-6 חודשים האחרונים
מחשבון דמי אבטלה של ביטוח לאומי
דמי אבטלה
גיל פרישה תקני
גיל הפרישה התקני על פי חוק למשל: למטרת קבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי או לקבלת פטור על הפנסיה
גיל פרישה תקני
היוון פנסית זקנה מקרן ותיקה
כמה כסף מהוון אקבל היום ,ולכמה תפחת הפנסיה עקב ההיוון
מענק ימי מחלה
מחשב את מענק ימי המחלה בפרישה
פוליסה פיננסית או קופת גמל תיקון 190
מחשב את המס רווח הון שתצתרכו לשלם על פוליסה או קופת גמל בתיקון 190 ומציג את התפתחות הקרן שלכם
%
%
מספר משיכה סה"כ בקרן משיכה ברוטו משיכה נטו
מספר משיכה סה"כ בקרן משיכה ברוטו משיכה נטו
פריסת מענק פרישה קדימה
מחשב את החסכון במס שיתרחש מפריסת מענק הפרישה שלכם
הכנסות נוספות הצפויות במהלך הפרישה:
שנת פריסה סכום פריסה הכנסה נוספת סה"כ הכנסה מס על הפריסה

מחשבוני משכנתאות

משכנתא - החזר חודשי
גובה ההחזר החודשי הנדרש לשלם על הלוואה/משכנתא בגובה מסויים
%
התפתחות המשכנתא לאורך השנים
מספר תשלום תשלום לקרן תשלום לריבית קרן שנותרה
התפתחות המשכנתא לאורך השנים
מספר תשלום תשלום לקרן תשלום לריבית קרן שנותרה
משכנתא - סכום הלוואה
גובה ההלוואה הנדרשת בשביל החזר חודשי קבוע מסויים
%
התפתחות המשכנתא לאורך השנים
מספר תשלום תשלום לקרן תשלום לריבית קרן שנותרה
התפתחות המשכנתא לאורך השנים
מספר תשלום תשלום לקרן תשלום לריבית קרן שנותרה
ריבית מגולמת נטו
הריבית שמגולמת בתוך עסקה או תוכנית מסויימת
%
ריבית מגולמת נטו
מס רכישה
המחשבון לחישוב מס רכישה מאפשר לכם להזין נתוני רכישה לחישוב המס בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין התקפות ליום הרכישה
מס רכישה
המרת ריביות
המרה בין ריבית נומינלית לריבית אפקטיבית מחושבת על בסיס תשלומים חודשיים
%
%
המרת ריביות

מחשבוני שכר

נקודות זיכוי/ מס הכנסה
מחשבון לחישוב נקודות הזיכוי למצב המשפחתי
חישוב שכר - ברוטו/נטו
שכר נטו כפי שנגזר מהשכר ברוטו שלך

מחשבונים כלכלים

חישוב הצמדה וריבית
מחשב הצמדה וריבית של סכום מסויים למדד המחירים לצרכן
חישוב מס רווח הון
מס רווח הון על הפקדות חד פעמיות
הפקדה חודשית נדרשת לקבלת הון עתידי
ההפקדה החודשית הנדרשת כדי להגיע להון המטרה העתידי
%
מספר השנים עד אזילת הקרן
לאחר כמה זמן תאזל קרן מסויימת כאשר אתה מושך ממנה סכום חודשי קבוע
%
ערך נוכחי של הפקדה חודשית
הערך בשקלים היום של סדרת הפקדות קבועות בעתיד
%
payment
סכום להפקדה היום לקבלת הון רצוי בעתיד
סכום הכסף שעליכם להפקיד היום בשביל שתוכלו לצבור עליו ריבית ולהגיע לסכום כסף מסויים בעתיד
%
ערך עתידי של הפקדה חודשית
שווי ההון בשקלים שיתקבל בסוף תקופת הפקדות קבועה
%
מחשבון מסלולי עמלות בבנקים
מחשבון מסלולי עמלות בבנקים
מסלולי עמלות בנקים
פגיעת דמי הניהול על החסכון
עורך השוואה בין שני מסלולים בדמי ניהול לבחירתכם בשביל להראות את גודל ההשפעה של דמי הניהול
%
%
%
%
%
התפתחות הקופות לאורך השנים
גיל חסכון קופה 1 חסכון קופה 2
התפתחות הקופות לאורך השנים
גיל חסכון קופה 1 חסכון קופה 2

מחשבוני ביטוח

האם מגיע לי גמלת סיעוד?
בדיקת זכאות לגמלת סיעוד
גמלת סיעוד
מהיא קצבת הנכות המגיעה לי?
בדיקת סכום קצבת נכות כללית
קצבת נכות
מה הם ביטוחי החיים למשכנתא הזולים היותר?
השוואת תעריפי ביטוח חיים למשכנתא
ביטוח חיים למשכנתא
מה הם ביטוחי הבריאות הזולים ביותר?
השוואת תעריפי ביטוח בריאות
ביטוח בריאות